home | artists | genres | years | calendar | countries | playbacks | last played

Сборники фирмы Мелодия - Вьетнамские Песни

Compilation of Сборники фирмы Мелодия released in 1974, added to the library on 2014-02-13 03:58
No. Artist Title Duration
1 Đỗ Nhuận Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người 4:30
2 Nguyễn Thị Oanh Hàt Giỗng Quê Hương 3:32
3 Hoàng Vân Thiên Bước Trên Chặng Đường Mới 4:14
4 Đỗ Nhuận Thắm Hoa Núi Rừng 3:32
5 Phong Nhã Tiếng Hát Trên Sông Cửa Việt 4:06
6 Quan Họ Bắc Ninh Ra Ngõ Mà Trông 4:02
7 Quan Họ Bắc Ninh Bèo Dạt Mây Trôi 4:16
8 Đicu Xẩm Xoan Những Dòng Sông Quê Hương 3:15
9 Quan Họ Bắc Ninh Ngồi Tựa Mạn Thuyền 5:03
10 Dân Ca Phú Thọ Ước Mong 4:15
11 Lệ Quân Tâm Ào Quê Hương 2:26
12 Lệ Quân Chuồi Xanh Xanh Thắm 3:02
Kick Out The JAMS! Aulismedia Music Library 2018.02.18 "Space Oddity" © Sergey Mishenev 2003-2021